Renesance

18. ledna 2010 v 12:23
Pojmem renesance je označován umělecký sloh a historická epocha trvající od 14. do 17. století. Vyznačoval se zesvětštěním, individualismem a návratem k antice.
Pojem znovuzrození (rinascenza) byl poprvé užit pro období rozkvětu umění a vědy, které začalo na konci 13. století v Itálii, italským historikem Giorgio Vasarim v roce 1550. Pojem renesance je francouzský překlad užitý francouzským historikem Jules Micheletem a dále rozšířený švýcarským kunsthistorikem Jacobem Burckhardtem v 19. století.

Malířství
Na rozdíl od architektury nebo sochařství se nemohlo rané renesanční malířství inspirovat antickým uměním - z antického malířství se nic nedochovalo. Renesanční malíři se proto částečně inspirovali antickými reliéfy. Až v 16. století byly v Římě objeveny fresky v Neronově Zlatém paláci nebo v Titových lázních.
Technika
V malbě se začíná užívat trojrozměrnost a perspektiva - malíři se naučili pracovat s prostorem a vyjadřovat jeho hloubku. Někteří umělci začali také pracovat v mnohem větší míře s užitím barev pro vyjádření stínu).Zvláštní a odlišnou roli od středověku hraje kresba. Jestliže ve středověkém malířství se užívala jen k určitému typologickému náčrtu budoucí malby a jako takové nevznikala podle skutečnosti, ale podle po dílnách kolujících typologických a ikonografických schémat, tak v renesančním umění již slouží ke studiu skutečnosti pro vylepšení obrazu (typické jsou skicy vytvořené Leonardem da Vincim studující např. svalstvo a pohyb koně, rysy lidských tváří a vyjádření různých emocí).
Leonardo da Vinci

Byl nemanželským synem notáře Sera Piera a venkovanky Catariny. Narodil se ve 22.30 a byl pokřtěn za přítomnosti deseti kmotrů.[1]Matka se o rok později provdala za muže jménem Accattabrigo, otec o čtyři měsíce dříve uzavřel sňatek s dcerou florentského notáře. Otec Leonarda uznal za vlastního a zajistil mu všeobecné vzdělání. O jeho dětství se nedochovaly žádné zápisy, a tak se o jeho mladických letech můžeme pouze dohadovat. O mladém Leonardovi se ví jen tolik, že byl příjemného vzhledu a tak silný, že mohl ohýbat železné pruty.

Do této doby odkazuje i sen o jestřábovi, který měl napadnout Leonarda v kolébce, a jemuž věnoval celou knížku Vzpomínka z dětství Leonarda da Vinci zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud.


Antonello da Messina
Ačkoli byl Antonello už za svého života uznávaný malíř, o jeho životě je známo jen velmi málo. Malířství se snad učil v Palermu a v Neapoli, domněnky o jeho pobytu ve Flandrech nejsou pravděpodobné. Nejspíše v Itálii viděl některá díla Rogiera van der Weyden a Jana van Eyck a na jejich základě si vytvořil vlastní styl olejové malby. V roce 1460 pobýval s rodinou v Kalábrii, v letech 1473-74 opět v Messině a v letech 1475-76 žil v Benátkách. Tam vytvořil většinu svých zachovaných děl a setkal se také s G. Bellinim a dalšími slavnými malíři.Mezi jeho nejslavnější díla patří - vedle četných portrétů - obrazy Ukřižování, Ecce homo,Svatý Jeroným ve své pracovně, Zvěstování Panny Marie a Svatý Šebestián.


Giovanni Bellini
Narodil se asi jako nemanželský syn Jacopa Belliniho. Toto tvrzení utvrzuje to, že se jeho "matka" v poslední vůli zmínila jen o jeho bratrech Gentilovi a Nicolasovi. Další důkazem podporujícím tento předpoklad je fakt, že nežil se svou rodinou. Již od útlého věku pracoval v otcově ateliéru s bratrem Gentilem. Získal tam malířské vzdělání. Používal tempery, později novou techniku olejomalby, kterou představil v letech 1475-1476 Antonello da Messina. Belliniho dílo ovlivnilo vývoj renesančního umění po mnoha desetiletí.


 

Kukni

4. ledna 2010 v 19:32
Doplňující úloha:
Sloupec
1
2
3
4
5
6
Číslo
pokusu
F1
N
a1
m
F1a1
N.m
F2
N
a2
m
F2a2
N.m
1
1
0,02
2Baroko-malířství

19. října 2009 v 11:30

Malířství

Barokní malířství si libovalo v líčení velkolepých mytologických a alegorických výjevů, oslavujících v podobě antických bohů nebo hrdinů příslušníky panovnických nebo šlechtických rodů, nebo v sugestivním zobrazování ukrutných scén mučení křesťanských světců. V nich mohl barokní malíř rozvinout svou zálibu pro vyjadřování mocných duševních hnutí, sklon k nadsázce a přepínání, k divadelní efektnosti, vypočítané na pohled z určitého místa.Barokní malířství pokračovalo po stránce námětové, technické i formální v dědictví renesance a manýrismu, přetvořilo však tuto tradici ve smyslu svých slohových vlastností. Barokní malířství se projevilo stejně v nástěnné malbě jako v závěsném obraze (oltářní obraz, mytologická, historická, alegorická malba, portrét, krajinomalba, zátiší, zvířecí obraz).Základ k baroknímu malířství položil v Itálii Caravaggio a bolognská škola Carracciů, barokní iluzionismus vyvrcholil ve freskách římské školy. Italské podněty osobitě zpracovalo barokní malířství španělské, nizozemské, rakouské, německé a české. Umělci této doby byli malíři: Caravaggio, Tiepolo, Rubens, Velázques, Rembrand aj.

Malíři se snažili v dílách vyznačit pohyb nebo pocit.
To byli čeští......Toto byli světoví :)
 


Chcete napsat Evě???

18. května 2009 v 16:27 |  nezařazené a tak trochu k odpočinku
Newím to jistě, ae četla jsem, že je to email Evi Longorie.


Hana Mašlíková

18. května 2009 v 16:11 |  obrázky osobností


Bylo celkem obtížný se dát nějaký její fotky, ptž je na většině buď nahá nebo polonahá.....

Moe cenky

18. května 2009 v 16:04 |  Moje diplomy
Upe dík za ně. Možná si všimnete chyby.

LoVe básnička

14. května 2009 v 17:36 |  nezařazené a tak trochu k odpočinku
S holkama jsme byli u kámošky a chvilku tam byl celkem kopr, tak jsem zkládala básničku pro mou lásku. No jako mě se nelíbí, ae prosím do komentů ju zhodnoťte a napište mi, jestli mu ju mám dat nebo ne.
Jenom Tobě


Když slunce zapadá,
a já jsem osamotě,
začnu zlehka brečet,
no a víš proč?
Miluju Tě.

Nedokážu radovat se,
když Tě nemám u sebe,
nevnímám nic kolem sebe,
myslím jenom na Tebe!

Já Tě nikdy nechci ztratit,
bez Tebe to nejsem já,
TY+JÁ už navždy doufám,
Tebe nikomu nedám!

Chvil s Tebou se nechci vzdát,
zbožňuju je moc,
láska umí hodně dát,
víc než celá noc.

Prý že člověk bez doteků,
nemocí má víc,
ale člověk s políbením,
nechytne už nic.

Láska je hnutí,
které nutí,
dva blázny do blbnutí :D
Dobrá zpráva!!

13. května 2009 v 21:08
BUDU OBNOVOVAT!!
Začnu tento blog jakoby skoro úplně odznova, třeba mě to bude i víc bavit. No nechejte se překvapit.

Něco k Velikonocům

18. dubna 2009 v 15:15 |  Můj foťáček
Letos jsme s rodinou a ještě s příbuznýma jeli slavit Velikonoce k Vranovu(jižní Morava). No byloo to tam upee gut - hlavně stolní fotbálek, kterej jel 24 hodin v kuse a to mi wěřte...Noo tady jenom něco málo, fakt malinkoo:

Tadyk maminkaa pekla beránka a s holkama jsme dělali krasličkyy:
Cestou k Vranovskýmu zámku jsme šli po mostě, kterej byl takovou napodobeninou toho v Americe:
Tadyk od tohoto zvířátka jsem se nemohla odtrhnou, ptž bylo upe roztomilý, ae nemohla jsem si ho pohladit, ptž by mi asik ukousl prsty(PSÍK MÝVALOVITÝ):
Tadyk podle taťky krásně zamalovaný Vranovský zámek:
Hrad Bítov, u kterýho jsem ztratila brýlky ch joo.... :
A můj nenahraditelný stolní fotbálek:

Noo stačí ikdyž fotek mám eště spoustu....

Kam dál